| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی چهارشنبه,29 شهريور, 1396

نرم افزارهای عمومی کاکتوس


  - اجراي تک کاربره و تحت شبکه  
  - کاربري آسان  
  - برنامه هاي يکپارچه  
  - گردش کارهاي ساده و عمومی بهمراه قيمت هاي ارزان  
  - تنوع برنامه های بازرگانی، از قبیل پخش مویرگی، پیمانکاری، فروشگاه های زنجیره ای، حمل ونقل، ...
  - تنوع برنامه های صنعتی با روش های دائمی و ادواری جهت محاسبات قیمت تمام شده  
  - بانک اطلاعاتی Microsoft SQL 2000 و Microsoft SQL 2008 R2  

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

حسابداری دوبل، 6 سطحی

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

صندوق، تنخواه، چک، ...

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

انواع انبار، انواع رسید و حواله، گزارشات مقداری و ریالی، ...

نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

خرید و فروش کالا و خدمات

نرم افزار مؤسسات و اشخاص

نرم افزار مؤسسات و اشخاص

بانک اطلاعاتی مؤسسات و اشخاص

نرم افزار بازرگانی

نرم افزار بازرگانی

مجموعه برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری، خرید و فروش و موسسات و اشخاص

نرم افزار انبارداری و تولید

نرم افزار انبارداری و تولید

انواع انبار، انواع رسید و حواله، گزارشات مقداری و ریالی، درخت محصول، اجرای تولید، ...

نرم افزار صنعتی

نرم افزار صنعتی

مجموعه برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری، خرید و فروش و مؤسسات و اشخاص، تولید و محاسبات قیمت تمام شده

نرم افزار پخش مویرگی
نرم افزار پیمانکاری

نرم افزار پیمانکاری

مجموعه برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری، خرید و فروش کالا و خدمات با امکانات تعریف پروژه ها و محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها

نرم افزار فروشگاه های زنجیره ای

نرم افزار فروشگاه های زنجیره ای

مجموعه برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری، خرید و فروش کالا با امکانات ویژه گردش کار فروشگاه های زنجیره ای

نرم افزار حمل و نقل

نرم افزار حمل و نقل

مجموعه برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری، صدور بارنامه، و گزارشات مربوطه، ثبت سند حسابداری بارنامه

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

ثبت اطلاعات نامه های وارده و صادره با تمامی جزئیات و گزارشگیری، ثبت ضمائم، از جمله اسکن اسناد